Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2020-05-05 19:09:45
Autor: Helena LorencData dodania: 2017-09-01 14:10:01Data dodania: 2017-08-29 12:13:58


Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmówieniu o wartości poniżej 30000 euro

 

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku, ul. Boh. Westerplatte 10, 44-217 Rybnik zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art.4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Rodzaj zamówienia: dostawa artykułów spożywczych

Przedmiotem zamówienia jest: artykuły spożywcze

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1. Owoce, warzywa i podobne produkty – CPV 15300000-1

2. Różne produkty spożywcze – CPV 15800000-6

3. Produkty mleczarskie– CPV 15500000-3

4. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie– CPV 15810000-9

5. Warzywa i owoce mrożone– CPV 15331170-9

6. Mięso i produkty mięsne– CPV 15100000-9

7. Drób i produkty drobiowe– CPV 15112000-6

  Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera: Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i wzorem umowy.

Ogłoszenie o wyborze oferty na: zakup artykułów żywnościowych  w Przedszkolu nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku, przeprowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2020r. złożone  zostały po 1 ofercie dla sektora Pieczywo, Mięso drobiowe i różne, Wędliny, Warzywa i owoce, artykuły spożywcze, Mrożonki oraz 2 oferty dla sektora Nabiał .

Zostały wybrane korzystniejsze oferty firm: „Piekarnia S.C.B.Dambiec, A.Sobocik”, „Sklep Mięsno-Wędliniarski Zbigniew Czech”, F.H.U. MARIUSZ JAROSZEK „OWOCE ŚWIATA”, IGLO SILESIA SP. Z O.O.


Data dodania: 2017-06-03 12:59:32Data dodania: 2018-02-21 11:29:53Data dodania: 2017-03-06 12:42:15


Dyrektor Przedszkola nr 11 i. Marii Konopnickiej w Rybniku informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dla nowych wychowanków rozpocznie się poprzez stronę internetową w terminie od 26.05.2020r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 04.06.2020r., do godz.15.00

Strona do naboru dla rodziców: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl


Data dodania: 2018-12-05 11:13:45Data dodania: 2018-12-05 11:13:28Data dodania: 2018-12-05 11:15:35Data dodania: 2018-12-05 11:20:34Data dodania: 2018-12-05 11:21:47Data dodania: 2019-02-05 12:50:00
Autor: Helena LorencData dodania: 2020-04-30 10:21
Autor: Helena Lorenc


Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Ogłoszenie o wyborze oferty na: zakup artykułów żywnościowych  w Przedszkolu nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku, przeprowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2019r. złożone  zostały po 1 ofercie dla każdego sektora Pieczywo, Mięso drobiowe i różne, Wędliny, Warzywa i owoce, artykuły spożywcze, Nabiał, Mrożonki . Otwarcie oferty nastąpiło 04.12.2019r. Została wybrana oferta firmy: „Piekarnia S.C.B.Dambiec, A.Sobocik”, „Sklep Mięsno-Wędliniarski Zbigniew Czech”, F.H.U. MARIUSZ JAROSZEK „OWOCE ŚWIATA”, IGLO SILESIA SP. Z O.O.


Data dodania: 2019-12-04 11:17:48


Dyrektor Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte poszukuje pracownika na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Możliwość zatrudnienia od zaraz.

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego


Data dodania: 2019-02-05 12:20:04
Autor: Helena Lorenc


Uwaga rodzice

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola- potwierdzaja wolę poprzez podpisanie              " Deklaracji o kontynuacji wychowania przeedszkolnego" i złożenie jej w Przedszkolu nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku . Wymagany podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych na deklaracji.

Termin skladania deklaracji od 23 luty 2018r. do 02 marzec 2018r.

 

Z dniem 09.03.2018r. od godz.9.00 rusza nabór w formie elektronicznej dla nowych wychowanków do Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku na rok szkolny 2018/2019. Strona do naboru elektronicznego dla rodziców będzie otwarta do dnia 22.03.2018r do godz. 15.00

adres strony  do logowania dla rodziców.

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Prosze pamiętać , że w naborze wybieramy trzy przedszkola.

Formularz zgłoszenowy składamy tylko w przedszkolu, ktore zostalo wskazane na pierwszym miejscu. Data dodania: 2018-07-02 10:05:55
Autor: Helena Lorenc


Ogłoszenie o wyborze oferty na: remont schodów zewnetrznych w Przedszkolu nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku, przeprowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2018r. złożona została 1 oferta. Otwarcie oferty nastąpiło 29.06.2018r. Została wybrana oferta Firma remontowo- budowlana BUDMARK  Romuald Małek. Cena wybranej oferty : 31.974,51 zł


Data dodania: 2018-06-21 14:20:04
Autor: Helena Lorenc


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 10


Data dodania: 2017-06-12 09:21:52
Autor: Helena Lorenc


 Dyrekcja Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej poszukuje od 01.09.2017r pracownika na stanowisko pomocy nauczyciela z dodatkowymi kwalifikacjami ratownika medycznego


Data dodania: 2017-03-06 12:45:38


Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej


Data dodania: 2017-03-06 12:37:52Data dodania: 2017-03-06 14:07:57
Autor: Helena LorencData dodania: 2014-02-26 10:43:18Data dodania: 2013-09-17 07:37:53Data dodania: 2013-04-10 08:44:09Data dodania: 2015-10-09 10:11:56Data dodania: 2016-03-03 11:54:32Data dodania: 2016-03-03 11:54:32


Zarządzenie dyrektora Przedszkola nr 11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


Data dodania: 2015-10-09 10:10:12Data dodania: 2015-10-09 10:08:52Data dodania: 2015-10-09 10:03:47Data dodania: 2015-10-09 10:59:14


Z dniem 18.03.2014 o godz. 9.00 rusza nabór dla kandydatów do Przedszkola poprzez stronę internetową

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

w sprawie ustalenia stawki za żywienie.


Data dodania: 2014-02-24 07:41:31Data dodania: 2014-02-26 10:43:18Data dodania: 2013-09-02 09:25:01
Autor: Helena LorencData dodania: 2010-12-12 23:05:53
Autor: Helena LorencData dodania: 2012-03-02 12:30:02
Autor: Helena LorencData dodania: 2010-12-12 23:30:17
Autor: Helena Lorenc


Dyrekcja Przedszkola nr 11 w Rybniku zatrudni z dniem 01.01.2011 na 1/2 etatu pracownika na stanowisku pracownik gospodarczy.


Data dodania: 2011-04-03
Autor: Helena LorencData dodania: 2012-03-02 12:28:16
Autor: Helena Lorenc


Od dnia 11.03.2011r. od godz. 900 zostanie uruchomiony serwer dla rodziców do naboru elektronicznego dzieci do przedszkola. Strona do naboru http://rybnik.vnabor.pl

Dyrekcja Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej informuje, ze zwolniły się dwa miejsca dla dzieci 4-letnich w gr.4- latków 

Zarządzenie dyrektora Nr 2/2011


Data dodania: 2011-03-02 11:11:37
Autor: Autor: Helena Lorenc