Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie postępowania o wartości niższej niż 130.000 złotych

W postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku, opartym na zapytaniu ofertowym ogłoszonym dnia 06.12.2021 r. złożone zostały:

po 1 ofercie dla sektora:

  • Artykuły ogólnospożywcze, suche, przyprawowe,
  • Warzywa i owoce świeże oraz przetworzone, ryby wędzone i puszkowane
  • Warzywa, owoce i ryby mrożone
  • Mięso, drób oraz produkty mięsne

po 2 oferty dla sektora:

  • Artykuły nabiałowe, tłuszcze i jaja,
  • Pieczywo, świeże wyroby piekarskie, ciastkarskie

Wybrano oferty firm:

  • Sklep Mięsno-Wędliniarski Zbigniew Czech,
  • IGLO SILESIA Sp. z o.o. ,
  • F.H.U. Mariusz Jaroszek „OWOCE ŚWIATA”,
  • „Piekarnia S.C.”  B. Dambiec-A. Sobocik

Data dodania: 2021-12-15 10:10:49
Autor: Helena Lorenc
„Zakup i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych, suchych, przyprawowych na potrzeby Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku”


„Zakup i sukcesywna dostawa artykułów nabiałowych, tłuszczów i jaj na potrzeby Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku” 

 


„Zakup i sukcesywna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na potrzeby Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku”


„Zakup i sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych oraz przetworzonych, ryb wędzonych i puszkowanych na potrzeby Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku”


„Zakup i sukcesywna dostawa warzyw i owoców mrożonych, ryb mrożonych na potrzeby Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku” 


„Zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu i produktów mięsnych na potrzeby Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku” 


Data dodania: 2021-12-06 12:28:53
Autor: Helena Lorenc